Google Mapsin ja Google Earthin lisäkäyttöehdot

Muokattu viimeksi: 31.3.2020

Google Mapsin / Google Earthin käyttäminen edellyttää, että hyväksyt (1) Googlen käyttöehdot ja (2) nämä Google Mapsin / Google Earthin lisäkäyttöehdot (Mapsin/Earthin lisäkäyttöehdot). Mapsin/Earthin lisäkäyttöehtoihin sisältyvät Google Mapsia / Google Earthia ja Google Mapsin / Google Earthin sovellusliittymiä koskevat laki-ilmoitukset.

Lue kaikki nämä asiakirjat huolellisesti. Yhdessä näitä asiakirjoja kutsutaan Käyttöehdoiksi. Ne määrittävät sen, mitä voit odottaa meiltä palveluitamme käyttäessäsi sekä sen, mitä me voimme odottaa sinulta.

Vaikka ne eivät sisälly näihin Käyttöehtoihin, suosittelemme, että luet Tietosuojakäytäntömme, jotta ymmärrät paremmin, kuinka voit päivittää, hallita, viedä ja poistaa tietojasi.

 1. Käyttöoikeus: Niin kauan kuin noudatat näitä Käyttöehtoja, Googlen käyttöehdot antavat sinulle oikeuden käyttää Google Mapsia / Google Earthia. Tähän sisältyy oikeus käyttää ominaisuuksia, joilla voi esimerkiksi

  1. katsoa karttoja ja tehdä niihin merkintöjä

  2. luoda KML-tiedostoja ja karttatasoja

  3. esittää sisältöä julkisesti verkossa, videoilla ja painotuotteissa nimeämällä tietojen tarjoajan asianmukaisesti.

  Lisätietoja asioista, joita voit tehdä Google Mapsin / Google Earthin avulla on Google Mapsin, Google Earthin ja Street View'n käyttämisen oikeuksia käsittelevällä sivulla.

 2. Kielletyt toimet: Tämän osion 2 mukaisesti toimiminen on ehto sille, että saat käyttää Google Mapsia / Google Earthia. Kun käytät Google Mapsia / Google Earthia, et saa tehdä seuraavaa (tai sallia puolestasi toimivien henkilöiden tehdä seuraavaa):

  1. jakaa tai myydä mitään Google Mapsin / Google Earthin osaa tai luoda uutta tuotetta tai palvelua Google Mapsin / Google Earthin pohjalta (paitsi käyttämällä Google Mapsin /Google Earthin sovellusliittymiä niiden käyttöehtojen mukaisesti)

  2. kopioida sisältöä (paitsi siinä tapauksessa, että Google Mapsin, Google Earthin ja Street View'n käyttöoikeussivu tai jokin immateriaalioikeuksiin liittyvä laki, mukaan lukien "kohtuullinen käyttö", sallii sen)

  3. ladata sisältöä massalatauksina tai luoda sisällöstä joukkosyötteitä (tai antaa kenenkään muun tehdä niin)

  4. luoda Google Mapsin / Google Earthin avulla muita kartoitukseen liittyviä tietojoukkoja tai täydentää niitä (mukaan lukien kartta- ja navigointitietojoukot, yritystietoja sisältävät tietokannat, postituslistat ja telemarkkinointilistat) käytettäväksi Google Mapsin / Google Earthin korvaavassa tai jompaakumpaa niistä merkittävällä tavalla muistuttavassa palvelussa

  5. käyttää mitään Google Mapsin / Google Earthin osaa muiden tuotteiden tai palvelujen kanssa reaaliaikaisessa navigoinnissa tai itseohjautuvan ajoneuvon hallinnassa tai jommankumman yhteydessä, lukuun ottamatta määrättyjä Googlen ominaisuuksia, kuten Android Autoa.

 3. Todelliset olosuhteet ja riskinotto: Kun käytät Google Mapsin / Google Earthin karttatietoja, liikennetietoja, reittiohjeita ja muuta sisältöä, saatat havaita, että todelliset olosuhteet poikkeavat karttatuloksista ja sisällöstä. Sinun on siis toimittava oman harkintasi mukaan ja käytettävä Google Mapsia / Google Earthia omalla vastuullasi. Olet itse aina vastuussa omasta toiminnastasi ja sen seurauksista.

 4. Sisältösi Google Mapsissa / Google Earthissa: Sisältö, jonka lataat, lähetät, tallennat, välität tai vastaanotat Google Mapsin / Google Earthin avulla, on Googlen Käyttöehtojen alaista, mukaan lukien käyttöoikeus kohdassa Lupa käyttää sisältöäsi. Sisältöä, joka on ainoastaan paikallisesti laitteellasi (kuten paikallisesti tallennettu KML-tiedosto), ei kuitenkaan ladata tai lähetetä Googlelle, eikä se tästä syystä ole kyseisen käyttöoikeuden alaista.

 5. Valtionhallinnon käyttäjät: Jos käytät Google Mapsia / Google Earthia valtionhallinnon toimielimen puolesta, seuraavat ehdot ovat voimassa:

  1. Sovellettava laki:

   1. Googlen Käyttöehtojen sovellettavaa lakia ja oikeuspaikkaa koskeva kohta ei koske Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa sijaitsevia kaupungin- tai valtionhallintoja.

   2. Yhdysvaltain liittovaltion toimielinten osalta Googlen Käyttöehtojen sovellettavaa lakia ja oikeuspaikkaa koskeva kohta korvataan seuraavalla:

    "Nämä käyttöehdot ovat Amerikan yhdysvaltojen lakien alaisia, ja niiden tulkinnassa ja täytäntöönpanossa sovelletaan Amerikan yhdysvaltojen lakeja lainvalintasäännöistä huolimatta. Seuraavat ehdot ovat voimassa yksinomaan liittovaltion lain sallimassa laajuudessa: (A) Kalifornian osavaltion lait (lukuun ottamatta Kalifornian lainvalintasääntöjä) ovat voimassa, jos mitään liittovaltion lakia ei voida soveltaa, ja (B) kaikki näistä Käyttöehdoista tai Google Mapsin / Google Earthin käytöstä aiheutuvat tai niihin liittyvät kiistat käsitellään yksinomaan Kaliforniassa Santa Claran maakunnassa liittovaltion tuomioistuimissa, ja kiistan osapuolet myöntävät määräämisvallan kyseisille tuomioistuimille."

  2. Yhdysvaltojen valtionhallinnon rajoitetut oikeudet: Kaikkea Yhdysvaltojen valtionhallinnon toteuttamaa tai sen puolesta toteutettua Google Mapsin / Google Earthin käyttöä valvotaan Google Mapsin / Google Earthin Laki-ilmoitusten"Yhdysvaltojen valtionhallinnon rajoitetut oikeudet" ‑osion mukaisesti.